“Sileo geeft rust, financiële rust. Daar ligt onze kracht.”


Hoe mooi is het om gewoon onbezorgd te kunnen lachen en naar jouw ideaal toe te werken? Dat wil jij net als iedereen. Maar soms is dat net even wat moeilijker en dan zijn de medewerkers van Sileo er om jou bij te staan.

Iedereen, jong en oud, kan te maken krijgen met financiële problemen, in meer of mindere mate. Wij van Sileo kijken naar mogelijke oplossingen. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden en stellen we een plan van aanpak op dat het best past bij jouw persoonlijke situatie. Daarbij maakt het niet uit of je schulden hebt of niet. Voor ons is niets onmogelijk.

Je krijgt weer rust. Dat geeft energie om vooruit te kijken. Je kunt jouw aandacht weer richten op de voor jou belangrijke dingen.

Bewindvoering

Ben je onvoldoende of niet meer in staat om je eigen geldzaken te regelen? Heb je financiële problemen of misschien zelfs (grote) schulden? Dan kun je aan de kantonrechter vragen Sileo te machtigen om jouw financiële zaken waar te nemen. Dat heet beschermingsbewind. Wij begeleiden jou ook bij het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter.

Denk nu niet dat alleen beschermingsbewind wordt aangevraagd als er sprake is van dementie of andere psychische of lichamelijke beperkingen. Beschermingsbewind is er ook als begeleiding naar een oplossing voor (problematische) schulden. Sileo kan dan zorgen voor stabiliteit in de financiële huishouding en een schuldhulpverleningstraject opzetten. Daarnaast begeleiden wij jou tijdens het gehele proces. Wil je weten of beschermingsbewind voor jou de best passende oplossing is, neem dan contact met ons op.

Budgetbeheer

Met budgetbeheer bewaak je dat jouw vaste lasten tijdig worden betaald en voorkom je dat er (meer) schulden ontstaan. Je blijft zelf jouw financiële administratie verzorgen. Samen gaan we kijken naar jouw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. We maken een plan om ervoor te zorgen dat jouw rekeningen correct betaald kunnen worden. Indien nodig maken we betalingsafspraken om schulden af te lossen. Neem contact met ons op om te bekijken of budgetbeheer voor jou de best passende oplossing is.

Schuldhulpverlening

Iedereen krijgt wel eens een herinnering of aanmaning van een rekening, als je bent vergeten deze te betalen. Maar krijg je steeds vaker brieven met deze boodschap en beginnen incassobureaus en zelfs gerechtsdeurwaarders jou te bezoeken, dan beginnen de schulden toch stilaan een probleem te worden. Zeker als het gaat over achterstanden in huur, premie zorgverzekering, energiekosten en belastingen.

Weet dat jij niet de enige bent, dat overkomt meer mensen dan jij denkt! Wij van Sileo zijn gecertificeerd schuldhulpverleners en kunnen jou helpen om goede betaalafspraken te maken met jouw schuldeisers of een schuldhulpverleningstraject opzetten. Daarnaast begeleiden we jou ook om weer grip te krijgen op jouw financiële huishouden. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we samen of schuldhulpverlening een passende oplossing voor jou is.

Projecten

Werkgevers

Mensen met (problematische) schulden blijven lang proberen om hun schulden zelf op te lossen. Onderzoek wijst uit dat dit gemiddeld een periode van vier jaar in beslag neemt. Te vaak lukt het niet om zelfstandig schulden op te lossen. En dan ineens manifesteren zich loonbeslagen, meer ziekteverzuim, concentratie problemen tijdens het werk. Dit zijn meestal de eerste signalen voor u als werkgever dat een medewerker mogelijk te kampen heeft met meerdere schulden. Hulp is gewenst. Maar dit is niet uw corebusiness, wel de onze! Sileo wil graag uw partner zijn om uw medewerkers te begeleiden bij het oplossen van schulden, groot of klein.

Gemeenten

Er zijn mensen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Soms haken ze weer af, soms hebben ze een budgetbeheerder nodig of is beschermingsbewind een vereiste om de financiën weer stabiel te krijgen. Ook kunnen er beperkingen voor een gemeente zijn waardoor de persoonlijke aandacht voor de mensen niet ten volle kan worden benut. De caseload is te groot, huisbezoeken vergen te veel tijd, het beleid staat niet toe om alle mensen met schulden te helpen. Sileo wil mensen financiële rust geven. In welke situatie ze ook verkeren. En daar kan Sileo de gemeente in ondersteunen, begeleiden en aanvullen.

Zorgaanbieders

Mensen met psychische of lichamelijke beperkingen hebben soms hulp nodig bij het overzicht houden op de geldzaken. Vaak nemen kinderen, gezinsleden of andere familie deze zware taak op zich. Toch kunnen er redenen zijn dat iemand uit de familiekring de geldzaken niet (meer) kan beheren. Sileo kan door middel van Budgetbeheer of Beschermingsbewind de financiële huishouding overnemen en in goede banen leiden.

Overige organisaties

Er zijn veel meer stichtingen, belangenorganisaties, bedrijven en instellingen bezig met mensen met schulden. Sileo wil meedenken en meewerken om projecten op te zetten en invulling te geven aan het beleid c.q. de uitvoering met als doel mensen financiële rust te geven. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij een sparringpartner voor u kunnen zijn.