Vertel ons wat wij voor jou kunnen doen

Wij begrijpen dat het lastig is om via een contactformulier vragen te stellen over jouw financiële situatie.  Dus je mag een toelichting geven, maar je kunt ook alleen je naam en telefoonnummer doorgeven. Wij nemen dan contact met jou op! Je mag natuurlijk ook bellen tijdens ons spreekuur.

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Toch kunnen meningen verschillen en kan er daardoor ontevredenheid ontstaan. Soms moeten wij als bewindvoerder beslissingen in het belang van de boedel of de rechthebbende maken, die wellicht niet meteen begrepen worden, of niet als positief worden ervaren. Daarom kan er altijd gebruik worden gemaakt van onze klachten procedure.

Heb je een klacht? Download hier ons klachtenformulier.